КОНКУРС „РУКА У ТЕСТУ“ 2020.

ruke u testu

КОНКУРС „РУКА У ТЕСТУ“ 2020.
„Спасимо биолошку разноврсност!„

Заштити животну средину, значи очувати биолошку разноликост и будући опстанак свих врста на Земљи. Глобално загревање, топљење леда, нестанак шума, недостатак воде, пожари, модификација станишта, поплаве или загађење, угрожавају на директан или индиректан начин значајан део флоре и фауне на нашој планети.

Tekst konkursa…