Muzika u praksi

Muzika u praksi 2


OPIS PROGRAMA

Projekat „Muzika u praksi“ je namenjen deci i omladini iz Ćuprije koja su stekla elementarno muzičko obrazovanje na određenim instrumentima. Projekat predviđa niz muzičkih radionica koje će voditi profesionalni muzičari sa iskustvom velikog broja javnih nastupa u različitim muzičkim žanrovima.
U prvom delu programa, mladi su imati prilike da se upoznaju sa realnim mogućnostima praktične primene svojih znanja i talenata, kroz dva osnovna aspekta: prvo, načini i mogućnosti zakazivanja nastupa na različitim događajima u zemlji i inostranstvu, i drugo, upoznavanje sa potrebnom muzičkom opremom, vrstama oprema, prilagođavanje muzičkih instrumenata i prateće opreme različitim vrstama muzike kao i mogućnosti nabavljanja i procenjivanja materijalne vrednosti iste.

Muzika u praksi 2 je nastavak radionica, na kojima će polaznici moći da upoznaju različite muzičke stilove i da uz pomoć instruktora prepoznaju stil muzike koji je njima samima najbliži, a zatim da dobiju i praktične smernice ka razvijanju i negovanju određenog žanra i smernice koje se tiču potrebne muzičke opreme.
Takođe, koncept radionica predviđa izvođačko usavršavanje polaznika u grupnom sviranju, odnosno sviranju u bendu.

CILj

Usavršavanje muzički obrazovane omladine na nivou praktične primene znanja i talenata kroz pripreme za javne nastupe i asimiliranje u tokove muzičke industrije.

POSEBAN CILj

Muzički nadarenoj i zainteresovanoj omladini olakšati put ka pronalaženju i usavršavanju željenog muzičkog žanra, predstavljajući im osnove interpretacija, karakteristične izvođače za dati žanr, i potrebnu opremu u zavisnosti od stila muzike kojem žele da se posvete.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Učešće na radionicama je besplatno i namenjeno svim uzrastima. Potrebno je da zainteresovani polaznici prijave svoje učešće, slanjem SMS-a na broj 060 37 66 007, ili mejla na adresu info@noutim.org
U poruci (mejlu) treba navesti ime i prezime polaznika i radionicu na koju se polaznik prijavljuje.

Takođe, polaznici radionica su slobodni da ponesu svoje instrumente i prateću opremu, kako bi iskoristili priliku da uporede svoja iskustva sa drugim polaznicima ili da se posavetuju sa instruktorima po bilo kom pitanju u vezi iste.


RADIONICE

rocktile-bangers-pack-e-gitarren-set1-600x600

GITARA

Koncept rada radionice gitare je zasnovan na fleksibilnom modelu i zavisice od nivoa znanja polaznika i izbora stila muzike za koji je polaznik zainteresovan. Rad će biti podeljen na osnovni, standarni i napredni nivo.
U sadržaj gradiva spada učenje sledećih segmenata:
Osnovne tehnike leve i desne ruke, Ritmovi, Sviranje ritam gitare, Sviranje solo gitare i skale, Sviranje akustične gitare, Improvizacije, Stilsko sviranje: (bluz, pop, rok, hard rok i hevi metal), Sviranje u grupi-bendu.
Akcenat će biti na praktičnoj primeni sviranja-sviranje uz muziku poznatih domaćih i stranih izvođača iz svih navedenih stilova.
Cilj gitarske radionice je da se polaznicima skrati vreme učenja i da se u što kraćem vremenskom roku osposobe za samostalno ili grupno sviranje.

Instruktor: Srđan Ilić – Siki

drums

BUBANj

Program muzičke radionice za bubnjeve sastoji iz dva dela.
Prvi deo radionice sadržaće :objašnjenja i demonstriranje različitih žanrova muzike, kao i tehničku stranu samog instrumenta shodno stilu muzike koji se svira ( stimovanje bubnjeva, odabir plastika, činela i palica).
Drugi deo radionice sadržaće : pitanja posetioca radionice i kratak praktični rad sa svakim od njih ponaosob. Praktičan rad podrazumeva fleksibilan koncept jer zavisi od muzičkog znanja i umešnosti sviranja samih polaznika.

Instruktor: Boban Stanišić
Gost: Dule Resavac

aps-singer

PEVANjE

Na časovima pevanja se uče osnovne tehnike i pravila pevanja, a sve to kroz rad na poznatim svetskim i domaćim pop i rok hitovima. Instruktor, koji je i sam afirmisani aktivni vokalni solista velikog scenskog i studijskog iskustva, planski razvija tehnike pevanja polaznika i radi na izgradnji interpretatorske individualnosti.

U okviru radionice pevanja između ostalog se uči:
– pravilno držanje tela
– raspevavanje i pravilno disanje
– tehnike pevanja i načini kreiranja tona
– artikulacija i dikcija
– rad sa bendom i uvežbavanje pesama za nastup
– upoznavanje sa pevačkom opremom i pravilno korišćenje mikrofona
– rad na scenskom pokretu i umetničkom izrazu.

Instruktor: Jelena Lombauer Milanović

27015d03ba7c38beaf1bca40f47ce072

БАС ГИТАРА

Концепт ове радионице предвиђа две целине:

У првом делу радионице обрадиће се полазне основе за разне музичке правце (рок, поп, блуз, реге, фанк).

Други део програма подразумева појединачни рад са учесницима радионице у циљу унапређивања техника свирања почевши од  основних вежби на бас гитари, до импровизација у различитим жанровима, што ће у многоме зависити од индивидуалних музичких знања и способности самих полазника.

 

Инструктор: Владислав Марјановић – Бата


Muzika u praksi 2015


Jedan od ciljeva muzičkih radionica je animacija i okupljanje mladih talenata i svih ostalih mladih ljudi koji imaju intresovanje za muzičku umetnost, profesionalno ili kao  slušaoci.  Projekat  je  zamišljen  tako  da  se  kroz  rad  u  radionicama  polaznicima približi umetnost koja sa sobom nosi više aspekata uzvišenosti i bogatstva.instrument-hero3

EDUKATIVNI KARAKTER:  Sastoji se u predstavljanju teorijskih i praktičnih osnova različitih  muzičkih  žanrova,  pravaca  i  stilova.  Teorijski  –  kroz  istorijat,  razvoj  i predstavnike   određenih   žanrova;   praktično   –      kroz   vrste instrumenata, karakterističnih muzičkih fraza i tonova, boje tona i efekata za određene žanrove.

INSTRUKTORSKI DEO: Zamišljen je kao praktična nastava, rad sa decom, gde bi se kroz razmenu muzičkih informacija i sviranja različitih stilova radilo na traženju „pravog tona“ – boje zvuka na adekvatnoj pratećoj opremi za određeni stil. DUHOVNI DEO: Podrazumeva uzdizanje duha i sagledavanje muzike kao oblik umetnosti koji budi i oplemenjuje dušu (biće), usmeravajući je ka lepom i plemenitom.