NOU fest 2021

9. РЕГИОНАЛНИ
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

НОУФЕСТ 2021

"На крилима знања"

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ

Материјали...ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

Материјали...

Технолошко-металуршки факултет
Универзитет у Београду

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Материјали...

Академија струковних студија Јужна Србија

Материјали...

Одсек студија за васпитаче Бујановац

FLAJER 2021_2022


Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље


Одсек за пословне студије Блаце


Одсек за пословне студије Лесковац


Одсек за технолошко-уметничке студије Лесковац

Академија техничких струковних студија Београд

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ВИСОКА ШКОЛА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Материјали...

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ

Материјали...

Alfa BK Univerzitet - брошура


Филолошко-уметнички факултет
Универзитет у Крагујевцу

Математички факултет Универзитет у Београду

Фармацуетски факултет, Нови Сад

Филозофски факултет

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Факултет педагошких наука

Универзитет Метрополитан

Факултет безбедности

Географски факултет

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

Машински факултет у Нишу

Материјали...