NOU fest 2021

9. РЕГИОНАЛНИ
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

НОУФЕСТ 2021

"На крилима знања"

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

Технолошко-металуршки факултет
Универзитет у Београду

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Академија струковних студија Јужна Србија

Академија техничких струковних студија Београд

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ВИСОКА ШКОЛА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ

Филолошко-уметнички факултет
Универзитет у Крагујевцу

Математички факултет Универзитет у Београду

Фармацуетски факултет, Нови Сад

Филозофски факултет

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Факултет педагошких наука

Универзитет Метрополитан

Факултет безбедности

Географски факултет

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

Машински факултет у Нишу