NOU fest 2022

19. МАРТ - 10. ЈУЛ

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ШКОЛА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

www.noutim.org

ПРОМОЦИЈА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ГИМНАЗИЈА ЋУПРИЈА

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА СВИЛАЈНАЦ

Материјали...

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДЕСПОТОВАЦ

Средња школа „Милутин Миланковић“ - Јагодина

Материјали...

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

Материјали...

БРОШУРА

Техничар друмског саобраћаја

Техничар за логистику и шпедицију

Возач моторних возила

Бравар заваривач

Индустријски механичар

Оператер израде намештаја

Столар

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЈАГОДИНА

Материјали...

Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика Рековац

Материјали...

ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"ЈАГОДИНА

Материјали...

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПАРАЋИН

Материјали...

ДОМ УЧЕНИКА "СРЕЋНО" ЋУПРИЈА

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА И ИТ ГИМНАЗИЈА ЈАГОДИНА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

18. МАРТ

ПРОМОЦИЈА ФАКУЛТЕТА

ОСТАЛИ УНИВЕРЗИТЕТИ, ФАКУЛТЕТИ, АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ

ПРЕДАВАЊА

БЕСПЛАТАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ ПАРАЋИНА И ЈАГОДИНЕ ОБЕЗБЕДИО

ОРГАНИЗАТОР

ПОКРОВИТЕЉ

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ПАРТНЕРИ