Author Archives: Darko Petrović

ruke u testu

КОНКУРС „РУКА У ТЕСТУ“ 2020.

КОНКУРС „РУКА У ТЕСТУ“ 2020. „Спасимо биолошку разноврсност!„ Заштити животну средину, значи очувати биолошку разноликост и будући опстанак свих врста на Земљи. Глобално загревање, топљење леда, нестанак шума, недостатак воде, пожари, модификација станишта, поплаве или загађење, угрожавају на директан или индиректан начин значајан део флоре и фауне на нашој планети. Tekst konkursa…